PQ-Meting (Particle Quantifier)

De PQ Meting is een van de beste methoden voor het meten van de totale concentratie van magnetische slijtagedeeltjes in een genomen oliemonster. Bij deze meting wordt ieder oliemonster blootgesteld aan een magnetisch veld. De magnetische slijtagedeeltjes veroorzaken een verstoring van het magnetisch veld. Deze gemeten verstoring wordt aangeduid als PQ-Index. De PQ-Index heeft geen meeteenheid en wordt toegepast om slijtagetrends te volgen. Standaard kan men zeggen: Wanneer een PQ-Index een waarde onder de 25 aangeeft kan dit gezien worden als normale slijtage condities.

 

Bij de standaard ICP-metingen, worden geen ijzerhoudende metaaldeeltjes gemeten groter dan 8 µm. Wordt de PQ-meting geïntegreerd met een ISO 4406 deeltjestelling (4, 6 en 14µm) dan toont de PQ-Index zijn inzetbaarheid voor nauwkeurige en effectieve trend mogelijkheden.

  1. PQ Index ==> LAAG en IJzerdeeltjes (ISO-4406) HOOG. Het oliemonster bevat een grote hoeveelheid ijzerhoudende deeltjes kleiner dan 10µm en weinig grotere slijtagedeeltjes. (Mogelijk veroorzaakt door verzuring of wrijvingsslijtage).
  1. PQ Index ==> HOOG en IJzerdeeltjes (ISO-4406) HOOG. Het oliemonster bevat een hoog aantal ijzerhoudende deeltjes kleiner dan 10µm en veel grotere deeltjes. Hetgeen leidt tot grotere wrijvingsslijtage.
  1. PQ Index ==> LAAG en IJzerdeeltjes (ISO-4406) LAAG.  Het oliemonster bevat een minimale hoeveelheid ijzerhoudende deeltjes.
  1. PQ Index ==> LAAG en IJzerdeeltjes (ISO-4406) HOOG. Het oliemonster bevat een hoog aantal ijzerhoudende deeltjes kleiner dan 10µm.
  1. PQ Index ==> HOOG en IJzerdeeltjes (ISO-4406) LAAG.  Het oliemonster heeft een minimale hoeveelheid ijzerhoudende deeltjes kleiner dan 10µm. Er kan verwacht worden alleen grotere ijzerdeeltjes te zien. Dit kan leiden tot een versnelde schade.

Als de PQ-Index kleiner is dan het aantal gemeten ijzerhoudende deeltjes (ppm) van de ICP-meting dan is het onwaarschijnlijk dat er ijzerhoudende deeltjes groter dan 10µm aanwezig zijn.

Als de PQ-Index sterk is verhoogd terwijl de ijzerhoudende deeltjes (ppm) van de ICP-meting gelijk blijven of een trend toont die naar beneden gaat, dan worden alleen grotere magnetische deeltjes gegenereerd waardoor verdere testen of een goede diagnosestelling sterk wordt aanbevolen.